Blog - A turisták is bekapcsolódhatnak a tornai vár felújítási munkálataiba

A Kassától mintegy félórányira található Torna falu feletti kastély felújítását évek óta a Castrum Thorna Polgári Társulás végzi. A várban a munka idén is folytatódik, melybe a turisták is bekapcsolódhatnak: a vár alatti domb lábánál elkészített homokot vödrökben cipelhetik fel a domb tetejére.

Kassa - Rákóczi szeretett városa

Kassa a Hernád-folyó mentén, Szlovákia keleti régiójában található. A körzet évezredek óta lakott volt. Többek közt germán, hun, szarmata, avar népesség élt itt, majd a Honfoglalást követően a magyar Bors és Aba nemzetség vette birtokába a területet. Nevének eredete a tudományos kutatások szerint „KA”-val kezdődő ősi magyar személynévből származik. A mai, szlovák Košice = Kosáék elnevezése utólagos, szlovák névadás eredménye. Első fennmaradt írásos említése 1230-ból való: villa Cassa néven. A települést 1241-ben feldúlták a tatárok, ezt követően szász és flamand telepesek érkeztek be ide, és királyi tulajdonú város lett. 1312-ben a közelben zajlott a rozgonyi csata, ahol Károly Róbert seregei győzelmet arattak ellenfeleik felett. A 14. század közepétől szabad királyi város. A 15. század közepén a husziták uralták a környéket, majd Mohács után váltakozva hol az erdélyi fejedelmek, hol a császári erők kezén volt a terület. Bocskai István (aki itt is hunyt el), Bethlen Gábor, Thököly Imre és a Rákócziak egyaránt arra törekedtek, hogy a régió központi városa a kezükön maradhasson. A 17. század derekán itt kiáltották ki I. Rákóczi Györgyöt Magyarország fejedelmévé. Az 1848/49-es szabadságharc innen származó híres zászlóalja volt a kassai vörös sipkásoké, akik a szabadságharc alatt olyan vitézséggel harcoltak, hogy mint a legbátrabb katonák, Görgey Artúr javaslatára megkülönböztetésképpen vörös sipkát hordhattak. 1906-ban - amikor a Nagyságos Fejedelmet a Szent Erzsébet-dóm kriptájában eltemették - épült meg tisztelgésként a városban a rodostói házának másolata. Az első világháború végeztével 1918-ban cseh katonák szállták meg, de 1919-ben a magyar Vörös Hadsereg erői visszafoglalták. A trianoni békediktátum után Csehszlovákia része lett. Ezen időszakosan az 1938-as az első bécsi döntés tudott változtatni, amelynek értelmében visszakerült Magyarországhoz. 1941-ben máig tisztázatlan hátterű bombatámadás érte, mely után Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak. 1944-ben a szovjet hadsereg foglalta el a várost, amely ismét Csehszlovákiához került. 1945-ben itt hirdették meg a Beneš-dekrétumok néven hírhedt kassai kormányprogramot, amely a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek, és magyarok kollektív bűnösségét rögzítette.

Kassa (szlovákul: Košice), az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye ma Szlovákia második legnagyobb városa.

Megújult a várpalotai Zichy-kastély és a falai között működő Trianon Múzeum

Az újjászületett, műemléki védettségű Zichy-kastély és a benne működő Trianon Múzeum – a magyar nemzet számára sorsdöntő éveket bemutató –, megújult kiállításaival a Kárpát-medencében egyedülálló „zarándokhelyként” várja ősztől a látogatókat.

Kassai szlovákok

Szlovák-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok.

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.

Programajánló

  • Virtuális sétára hív az idegenforgalmi szervezet
  • Kassa megye mintegy 250 turisztikai látványossága, köztük több UNESCO világörökségi helyszín virtuálisan bejárható a Kassa megyei idegenforgalmi szervezet jóvoltából. Virtuális kirándulást a www.unesconadosah.sk és a www.kosiceregion.com weboldalon tehetnek az érdeklődők. Az élmény hamarosan a Košice Región nevű mobilalkalmazáson keresztül is elérhető lesz. A szolgáltatás elindítása óta a legtöbben a Dobsinai-jégbarlang, a szepesi vár és a Jászói-barlang iránt érdeklődtek. A megyei idegenforgalmi szervezet honlapján egy kifesthető térkép is letölthető, amely kinyomtatása és összeragasztása után 40 x 90 cm-es méretű lesz.