A barokk szobrászművészet e jellegzetes kassai alkotását (Szeplőtelen Szűz-oszlopot)  a helyi lakosok 1723-ban állíttatták fel, emlékezvén a pestisjárvány elvonulására. Az emlékmű főalakját a 14 méter magas obeliszk tetején álló Madonna képezi, feje körül csillagkoszorúval, lába alatt a földgolyóval és a kígyóval. A lépcsőzetes, talapzat szögletein Szent József, Szent Sebestyén és Szent László szobrai láthatóak. Az emlékmű homlokzati fémlapjára írt latin szöveg magyar fordítása a következő: „Szűz Mária, Szent József, Szent Sebestyén, Szent László, hogy az éhségtől, pestistől, háborútól és minden bajtól megóvassunk, megszabaduljunk, esedezzetek érettünk a legjóságosabb és leghatalmasabb Istennél, kinek dicséret, tisztelet és dicsőség mindörökké.” Az emlékmű körüli vaskerítés oszlopain Szent Erzsébet és Szent Borbála, a homlokzati részen Szent Mihály főangyal, Szent Margit, Szent Erzsébet és Gábor főangyal szobrait látjuk, melyeket Hild Lipót, soproni szobrász készített, 1908-ban. 

Cím: Hlavná,  040 01 Staré Mesto, Košice