A 16. századi vallási megújulás Kassa városát is elérte, amelynek eredményeként itt is a protestáns hit került előtérbe. A város falainak 18. századi elbontása során felszabadult területek egyikén építtettek maguknak templomot a német és szlovák evangélikusok. Az épület klasszicista stílusú, homlokzatára két alacsony torony került. Maga a templomtér egy óriási, fémlemezzel fedett kupola alatt helyezkedik el. A német és szlovák hívek az építéskor kötött szerződés nyomán közösen, időben megosztva használták a templomot. A kisszámú magyar evangélikus közösség a német anyanyelvűekhez csatlakozva járt az istentiszteletekre. E megosztásnak csak az 1945-ös deportálások és jogfosztások vetettek véget, elpusztítva a német, és megtizedelve a magyar gyülekezetet. A mára felújított templom belső falán egy márványtábla emlékezik meg Batízi András, és Pap Benedek 16. századi lutheránus kassai dalköltőkről.

Cím: Mlynská 23,  040 01 Košice Telefon: 055 6220247 e-mail: kosice@ecav.sk www.ecavke.sk